MONTÁŽ NA PÁSKY

ILLBRUCK I3

Kvalitné okná je nutné tiež kvalitne namontovať do stavby. Bez kvalitnej montáže okno stráca svoje deklarované vlastnosti a investície do okna sa stávajú zmarené. Montáž na penu už nespĺňa náročné požiadavky na utesnenie pripojovacej špáry okna. Problémom klasickej polyuretánovej peny je jej nedostatočná dilatácia a nasiakavosť vodou. Pri pohyboch stavby sa pena odtrhne od ostenia a pôsobením vlhkosti sa časom rozpadá.

Nepatrné špáry medzi okenným rámom a stenou spôsobujú zatekanie dažďovej vody a v zimných mesiacoch vznik tzv. Chladných rohov, na ktorých kondenzujú vodné pary a vytvárajú ideálne podmienky pre tvorbu plesní. V takom prípade nie je okno úplne spojené so stavbou. Potom cez ňu môže začať prúdiť chladný vzduch alebo zatekať voda. Objavili sa aj prípady pretekania pripojovacie škáry cez penu.

Aby sa okno stalo homogénnou súčasťou domu, je nutné ho spojiť spôsobom, ktorý odstráni aj tie najmenšie škáry medzi oknenním rámom a ostením. Takéto spojenie musí mať trvalú životnosť a musí odolať ako výkyvom počasia, tak i rôznym mechanickým vplyvom.

My montujeme naše okná a vchodové dvere pomocou moderného tesniaceho systému illbruck i3, ktorý rieši prirodzené spojenie okna s domom dvoma spôsobmi:
- Systém rozpínavé impregnované penové pásky illmond Trio + s veľmi kvalitnou samolepiacou vrstvou pre zaistenie prirodzeného spojenia.
- Systém špeciálnych vonkajších a vnútorných fólií TwinAktiv s vnútornou tepelnou izoláciou a veľmi kvalitnou vrstvou zaisťujúcou trvalé spojenie okenného rámu s ostením.